Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole er veldig glad og stolt over snart å kunne tilby våre elever gratis lunsj. Vi kan i dag meddele at skolen har fått innvilget søknaden fra Helsedirektoratet til å starte opp prosjektet;

"Trivsel i skolen med sunn skolemat og godt samarbeid".

Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole har gått i samarbeid med flyktningetjenesten i kommunen for å tilby våre elever sunn og god skolemat. Vi er også opptatt av å være en arena der flyktningene i kommunen er en naturlig del av skolen.