Barn født i 2012 og deres foresatte.

Hei du som skal begynne på skolen til høsten!

Vi på Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole ønsker deg som skal begynne på skolen til høsten velkommen på førskoledager her hos oss. Dette er et tilbud vi gir til alle barn født i 2012, også de som kanskje enda ikke har bestemt seg for hvilken skole de skal gå på.

På førskoledagene så vil dere være i lag med 1. og 2. klasse, og få delta i ulike aktiviteter. Dere vil få bli kjent med de andre elevene og med oss voksne som jobber her på skolen. Vi skal gjøre mye forskjellig disse dagene, og fokuset vil være på lek og læring.

Foresatte er velkommen til å følge barnet til skolen, og være med i starten av dagen dersom dere ønsker det.

Førskoledagene vil være fra kl. 08:45-12:00 alle dagene og tilbudet er lagt til:

torsdag 12.april

torsdag 26.april

mandag 7.mai

torsdag 24.mai

torsdag 07.juni

Dere må ha med dere klær og sko etter vær (vi er mye ute).  Mat og drikke får dere på skolen. Dere vil også få det dere trenger av bøker, skrivesaker og læringsmateriell.

De som har lyst til å komme kan sende en sms til mobil 91 90 65 10 eller e-post cathrine.solbakken@ikskole.no

Med hilsen alle oss på Indre Kåfjord barne- og ungdomsskole

v/ rektor Odd Harald Fagerli og kontaktlærer i 1. og 2. klasse Cathrine Solbakken.