Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole vil gi SFO tilbud til elever fra 1. – 4. klassetrinn. (1. – 7. klassetrinn for elever med særskilte behov).  

Skolen vil i første omgang gi et SFO tilbud som følger skoleruta, 38 uker, med oppstart 22.08.16. Tidsfrist for å melde hvilke dager det er behov for SFO, er 14 dager i forveien. Dette på grunn av tilpassing av ressurser.

SFO tider:  Mandag til torsdag fra kl. 07.30 – 08.30 og fra kl.14.45 – 16.00.

Fredag: fra kl. 1300 – 1600.

Annenhver onsdag: fra kl. 07.30 – 1600.

 

Hel plass: kr. 1.763,- pr. måned (20 timer).

Halv plass: kr. 881,- pr. måned (10 timer).

Det gis søskenmoderasjon 25 % for 2 barn, 50 % for flere barn. 

Kost:

Hel plass: kr. 300,- pr måned.

Halv plass: kr. 150,- pr måned.

 

Søknadsfrist: 20. juli 2016.

Ta kontakt med styreleder Hanne Gundersen ved spørsmål.

Gå til kontakt oss eller send inn søknadsskjema elektronisk.