Indre Kåford Barne- og Ungdomsskole kan ta inn elever gjennom hele året, hvis det er ledig skoleplass. Styret tildeler skoleplass til elever som har søkt innen fristen 1.mars, og som takker ja til plass. Styret kan godkjenne opptak av enkelt elever etter søknadsfristen 1.mars.

Se gjennom Orientering til søkere og Inntaksreglementet.

Ta kontakt med styreleder Hanne Gundersen dersom dere har spørsmål om skoleplass.

Gå til kontakt oss eller send inn søknadsskjema elektronisk.

Foreldrebetaling til kontonr. 4740 14 60809 (merk hva betalingen gjelder).