Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole er et skolealternativ på religiøst grunnlag. Skolen er opprettet for å gi et alternativ til foreldre og barn om et kristent fundament og en kristen oppdragelse.

Skolen sin kristne profil er i forhold til Den Norske Kirke. I Indre Kåfjord er vi godt vant til mange av de verdiene som henspeiler til kristne tradisjoner, som er en del av skolen i dag. Dette ønsker vi å videreføre. Skolen har litt mer kristendom i læreplanen til KRLE-faget (kristendom, religion, livssyn og etikk) enn det den offentlige skolen har.

Skolen fokusere også på natur og friluftsliv med fysisk utfoldelse, trygghet og egen identitet, og at kunnskap kan forbedres, utfordres og økes.

Hvem kan søke seg inn på skolen?

Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole vil gi et alternativ og valgmuligheter for barnas skolegang. Dette tilbudet er åpent for alle, så fremt det er skoleplasser ledig, jmf. Friskoleloven.

Skolens beliggenhet.

Kåfjorddalen på Grendehuset. I tillegg til skoledrift i bygget, har Kåfjorddalen Grendehus sine aktiviteter og tilbud på fritiden. Dette ser vi på som et berikende samarbeid.

Hva betyr skolen for bygda og kommunen.

Skolen er en nærskole. En nærskole er noe vi synes er viktig for både skolebarn, foreldre, bygda og kommunen. Skolen er en fin samlingsplass for alle innbyggere, hvor både unge og eldre treffes.

En nærskole gjør bygda mer attraktiv for barnefamilier. Barna er de som forhåpentligvis skal bygge og bo i Indre Kåfjord og kommunen vår i fremtiden. Derfor er det viktig at vi satser på nettopp dem for å skape en bærekraftig bygd.

Hva du bidra med?

Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole sto klar høsten 2016.

Om dere ønsker å bidra med gaver eller innskudd til skolen, kan dette sendes til vår Konto: 4740.14.60809

Alle bidrag vil bli satt stor pris på.