Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole har tilsatt Odd Harald Fagerli som rektor og daglig leder. Han vil tiltre stillingen den 1.august 2016. Odd Harald har lang fartstid som rektor, og har dermed opparbeidet seg solid erfaring som skoleleder.