Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole har samisk 2 og samisk 3 som språktilbud. Foresatte som ønsker samisk for sitt barn gir skolen beskjed om det. Eleven vil da få tilbud om samisk. Det er også mulighet til å få samisk undervisning i løpet av skoleløpet, selv om eleven ikke har det fra 1.klasse. Fra og med 8.trinn er det eleven selv som bestemmer om han/hun vil ha samisk. Elever som har samisk på ungdomstrinnet er i utgangspunktet fritatt fra opplæring og vurdering i sidemål.