I regi av Hurtigruten ble to strender i Kåfjord / Lyngenfjorden ryddet av ungdomsskoleelever ved Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole.