Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole vil gi SFO tilbud til elever fra 1. – 4. klassetrinn. (1. – 7. klassetrinn for elever med særskilte behov).  

Skolen vil i første omgang gi et SFO tilbud som følger skoleruta, 38 uker, med oppstart 22.08.16. Tidsfrist for å melde hvilke dager det er behov for SFO, er 14 dager i forveien. Dette på grunn av tilpassing av ressurser.

Gå til siden: Inntak.