Til generell informasjon følger her utdrag av Opplæringsloven § 2-1 som omhandler rett og plikt til grunnskoleopplæring:

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring.

Opplæringsloven åpner her for at opplæringsplikten kan oppfylles gjennom privat hjemmeundervisning. Når foreldre/foresatte skriver barnet sitt ut av skolen, overtar de hele opplæringsansvaret for barnet. Eleven skrives inn igjen når han/hun kommer tilbake.

Det er også viktig å merke seg Opplæringslovens § 14-2 som omhandler kommunalt tilsyn med heimeopplæring.

Kommunen fører tilsyn med den pliktige opplæringa for barn og unge som ikkje går på skole, og kan òg kalle dei inn til særskilde prøver. Kommunen skal krevje at barnet eller den unge skal gå i skole dersom dei krava lova her med forskrifter stiller til heimeopplæringa, ikkje er oppfylte.

 

NB! Gjør oppmerksom på at barnet meldes inn på skolen ved hjemkomst.

 

Ved ønske om utmelding:

Fyll inn feltene nedenfor og trykk send. 

Alle feltene er obligatoriske og må fylles ut.