• Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole har fått driftstillatelse fra utdanningsdirektoratet for oppstart høsten 2016

  • Kåfjord kulturskole gir tilbud til elever ved Indre Kåfjord Barne-og Ungdomsskole.

  • Ungdomstrinn i utvikling. Dette er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser. Alle skoler med ungdomstrinn får i perioden 2013-2017 tilbud om å delta. Skolene fordeles i 4 puljer som varer i tre semestre.

    Til tross for at fristen for å melde seg inn i pulje 4 gikk ut i desember, har friskolen likevel fått tilbud om å delta i pulje 4, og skolen vil få egne midler til dette. Vår skole vil fokusere på klasseledelse.  

  • Matematikkskolen. Indre Kåfjord Barne- og Ungdomsskole skal i samarbeid med IKT-senteret tilby undervisning i matematikk ved hjelp av den virtuelle matematikkskolen. Dette vil være et supplement til den ordinære matematikkundervisningen. Dette opplegget virker spennende, og skolen vil bli kurset av IKT-senteret. Videoen under viser litt hva dette går ut på.

  • https://vimeo.com/161164905

  • http://iktsenteret.no